Elfair Grug
Elfair Grug / Harpist Virtuoso
Award-winning Welsh Concert Harpist - changing the way audiences perceive the harp.
+44 778 978 3160
Manchester
Welsh harpist Elfair Grug Dyer has recently returned to the UK after living in Bangkok, Thailand for two years working as a harp teacher and harpist in residence at the Tamnak Prathom Harp Centre. Elfair completed her Master’s degree with distinction at the RNCM in Manchester, after gaining her BMus degree at the conservatoire with first class honours in 2011 as an ABRSM Scholar. Following successes in major competitions, she is a young accomplished musician who has embarked on a professional career as a freelance harpist; including working for the Live Music Now scheme and touring with the harp quartet CLOUDS.
Mae’r delynores Elfair Grug Dyer, sy’n wreiddiol o Benrhyn Llŷn, newydd ddychwelyd o Wlad Thai ar ôl gweithio yno am ddwy flynedd yn dysgu’r delyn mewn canolfan delyn arbennig sydd yn cael ei redeg gan aelod o’r teulu Brenhinol Thai, i barhau ei gyrfa fel telynores broffesiynol yn perfformio ar hyd a lled Prydain. Mae Elfair yn mwynhau gyrfa ddiddorol, wedi cwlblhau chwe mlynedd lwyddiannus yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion a chael llwyddiannau mewn Eisteddfodau a chystadlaethau yn cynnwys ennill Ysgoloriaeth Nansi Richards a chipio’r Rhuban Glas Offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod Haf 2013.

Sgroliwch lawr ochr chwith y dudalen am y wefan yn Gymraeg.