Elfair Grug
Elfair Grug / Harpist Virtuoso
Award-winning Welsh Concert Harpist - changing the way audiences perceive the harp.
+44 778 978 3160
Manchester
Elfair Grug Elfair A …

Elfair A ….

Mae gweithio gyda cherddorion eraill yn bwysig iawn i Elfair, mae hi wrth ei bodd bod yng nghwmni cerddorion eraill sydd yn ei hysbrydoli.

Rhoddwyd aelodau CLOUDS yn y gerddorfa gyda’i gilydd yn y coleg cerdd i berfformio Symphonie Fantastique gan Berlioz (hoff ddarn cerddorfaol Elfair). Roedd y bedair wrth ei boddau yn ymarfer gyda’i gilydd, a fe ddatblygodd CLOUDS yn sydyn iawn!

Gweithiodd Helen Wilson ac Elfair gyda’i gilydd yn yr RNCM, a datblygodd hyn i’w deuawd ffliwt a thelyn.

Pan symudodd chwaer Elfair, Rhiain Awel, i Fanceinion – roedd yn naturiol iddynt ymchwilio i repertoire ensemble telyn gyda’i gilydd!

 

CLOUDS
Dwyres
Mistral Duo